Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році за ОКР Бакалавр


Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році за ОКР Бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста


Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2016 році за ОКР Спеціаліст та Магістр