Перелік напрямів підготовки, на які здійснюється прийом до ВНТУ, та спеціальностей, які можна отримати після завершення підготовки за освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки бакалавра

 

Шифр галузі

Найменування
галузі знань

Напрям підготовки

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів)

Перелік спеціальностей, які можна отримати після завершення ОПП підготовки бакалавра

код
напряму

найменування

найменування

1801 

 Специфiчнi категорii

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» або «Спеціаліст» або «Магістр» з будь-якої спеціальності та будь-якого ВНЗ

Консолiдована iнформацiя

Інститут менеджменту

0306

Менеджмент і
адміністрування

6.030601

Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або іноземна мова

Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)

Види економічної діяльності

– зовнішньоекономічні відносини

– фінансово-кредитна діяльність

– інформаційна діяльність

– виробнича діяльність 

– підприємництво

– будівництво

1701

Інформаційна безпека

6.170103

Управління інформаційною безпекою

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

 

Управління інформаційною безпекою

 

Інститут екології та екологічної кібернетики

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Математика або географія

Екологія та охорона навколишнього середовища

Екологічна безпека

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Системи штучного інтелекту

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

6.050102

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

6.050103

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних  систем

Безпека інформаційних і комунікаційних  систем

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

 

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології

6.051001

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія

Метрологія та вимірювальна техніка

6.051002

Метрологія, стандартизація та сертифікація

 

6.051004

Оптотехніка

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика або хімія

Лазерна та оптоелектронна техніка

Інститут машинобудування та транспорту

0505

Машинобудуван-ня та
матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія

Технології машинобудування

6.050503

Машинобудування

Металорізальні верстати та системи

6.050504

Зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

0701

Транспорт і транспортна

інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Автомобілі та автомобільне господарство

Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання

0506

Енергетика та енергетичне
машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія

Теплоенергетика

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або хімія

Промислове та цивільне будівництво

Міське будівництво та господарство

Теплогазопостачання і вентиляція

Інститут електроенергетики та електромеханіки

0507

Електротехніка та
електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Електричні станції

Електричні системи і мережі

Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Енергетичний менеджмент

6.050702

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та
 електропривод

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Радіотехніка

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і
телебачення

6.050902

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

Біотехнічні та медичні апарати і системи

6.050903

Телекомунікації

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

Телекомунікаційні системи та мережі

Технології та засоби телекомунікацій

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика або хімія

Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої

6.050802

Електронні пристрої та системи

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика або іноземна мова

Електронні прилади та пристрої