Vinnytsia national technical university

[EN]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 
There are no translations available.

Перелік напрямів підготовки, спеціальностей на які здійснюється прийом до ВНТУ

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра

Шифр галузі

Найменування
галузі знань

Напрям підготовки

Ліцензований обсяг

Перелік спеціальностей і спеціалізацій, які можна отримати після завершення освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і продовження навчання

Ліцензований обсяг

бакалавр

спеціаліст

магістр

код
напряму

найменування

денна

заочна

найменування

денна

заочна

денна

заочна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Соціальні науки, бізнес і право

195

210

40

20

0306

Менеджмент і
адміністрування

6.030601

Менеджмент (організацій)

195

195

Менеджмент організацій

Спеціалізації:

Менеджмент організацій з зовнішньоекономічних відносин

Менеджмент організацій з фінансово-кредитної діяльності

Менеджмент організацій з інформаційної діяльності

Менеджмент організацій будівництва

Менеджмент організацій машинобудування

Менеджмент організацій радіоелектроніки і зв’язку

Природничі науки

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

40

25

Екологія та охорона навколишнього середовища

Спеціалізації:

Комп’ютеризовані системи екологічного
моніторингу

40

25

10

10

Техногенно-екологічна безпека

Інженерія

0501

Інформатика та

обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

75

75

Інтелектуальні системи прийняття рішень

Спеціалізації:

Інтелектуальні системи прийняття рішень

 

 

 

50

 

 

25

50

9

9

Інтелектуальні інформаційні технології обробки даних в системах моніторингу та контролю

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

6.050102

Комп’ютерна інженерія

60

60

Комп’ютерні системи та мережі

60

60

20

20

6.050103

Програмна інженерія

60

60

Програмне забезпечення автоматизованих
систем

75

75

20

20

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

90

110

Системи управління і автоматики

90

110

25

25

0505

Машинобудування та
матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

85

85

Металорізальні верстати та системи

30

30

6

6

Технологія машинобудування

55

55

10

10

6.050504

Зварювання

30

30

Технологія і устаткування, відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

30

30

8

8

0506

Енергетика та енергетичне
машинобудування

6.050601

Теплоенергетика

40

40

Теплоенергетика

40

40

15

15

0507

Електротехніка та
електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

160

160

Електричні станції

50

50

15

15

Електричні системи і мережі

50

50

10

10

Електротехнічні системи електроспоживання

60

60

18

14

Енергетичний менеджмент

30

30

10

10

6.050702

Електромеханіка

90

50

Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод

50

50

9

9

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

40

0

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

30

30

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

30

30

8

8

6.050802

Електронні пристрої та системи

30

30

Електронні прилади та пристрої

30

30

9

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

90

110

Радіотехніка

40

50

15

15

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і
телебачення

50

60

20

20

6.050902

Радіоелектронні апарати

70

70

Виробництво електронних засобів

30

30

8

8

Біотехнічні та медичні апарати і системи

40

40

12

12

6.050903

Телекомунікації

80

60

Телекомунікаційні системи та мережі

50

30

9

9

Технології та засоби телекомунікацій

30

30

9

9

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології

6.051001

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

30

30

Метрологія та вимірювальна техніка

30

30

10

10

6.051001 Метрологія, стандартизация та сертефикация 30

6.051004

Оптотехніка

40

40

Лазерна та оптоелектронна техніка

40

40

10

10

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

130

140

Промислове та цивільне будівництво

60

70

20

20

Міське будівництво та господарство

20

30

10

10

Теплогазопостачання та вентиляція

40

40

5

5

Транспорт і транспортна інфраструктура

0701

Транспорт і транспортна
інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

60

70

Автомобілі та автомобільне господарство

60

70

15

15

Безпека

1701

Інформаційна безпека

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних

систем

40

40

Захист інформації в комп’ютерних системах
та мережах

33

33

7

7

6.170103

Управління інформаційною безпекою

40

40

Управління інформаційною безпекою

30

0

10

0

 

Публічна інформація

There are no translations available.

 

Детальніше...


Еконатурологія

There are no translations available.

Еконатурологія

Дайджест еконатурології

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

There are no translations available.

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

There are no translations available.

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

There are no translations available.

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Оголошення ВНТУ

There are no translations available.

Оголошення ВНТУ

Детальніше...