РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

 

Розклади вступних випробувань на літо-2019 для прийому для здобуття ступеня магістра:

 

Факультет комп'ютерних систем і автоматики - розклад ФКСА.
Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання - розклад ФБТЕГП.
Факультет електроенергетики та електромеханіки - розклад ФЕЕЕМ.
Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії - розклад ФІТКІ.
Факультет машинобудування та транспорту - розклад ФМТ.
Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем - розклад ФІРЕН.
Факультет менеджменту та інформаційної безпеки - розклад ФМІБ.
Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля - розклад ІнЕБМД.

Вступний екзамен з іноземної мови( англійської, німецької, французької) при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра - розклад.