Програми вступних випробувань та співбесіди для вступу на перший курс ВНТУ для здобуття ОКР «Бакалавр»:

Програма з хімії

Програма з географії

Програма з фізики

Програма з математики

Програма з історії України

Програма з іноземної мови

Програма з української мови та літератури

Програма з біології

Програма вступного іспиту з дисципліни «Іноземна мова» (англійська / німецька / французька) при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра (усі спеціальності, денна та заочна форми навчання)

Програма вступного екзамену за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" Українська мова як іноземна (для іноземних громадян) всіх спеціальностей

 

Факультет комп'ютерних систем і автоматики

126 - Інформаційні системи та технології ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

151 - Автоматизація та комп`ютерно- інтегровані технології (Інтелектуальні Комп`ютерні системи) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра.

151 - Автоматизація та комп`ютерно- інтегровані технології (Інформаційні системи і Інтернет речей) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра .

151 - Автоматизація та комп`ютерно- інтегровані технології (Інтелектуальні  системи управління обробки даних" та "Комп`ютерні системи управління) ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

125 - Кібербезпека  ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста),здобутого за іншою спеціальністю

125 - Безпека інфомраційних і комунікаційних систем ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

125 - Безпека інфомраційних і комунікаційних систем ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

123 - Комп`ютерна інженерія ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

123 - Комп`ютерна інженерія ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра(ОКР спеціаліст) здобутого за іншою спеціальністю

123 - Комп`ютерна інженерія ,121-Інженерія програмного забезпечення, 122- Комп`ютерні науки та інформаційні технології ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

122 - Комп`ютерні науки (Системи штучного інтелекту) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

122 - Комп`ютерні науки  ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю

121 - Інженерія програмного забезпечення ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

121 - Інженерія програмного забезпечення ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки

141- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: ОПП підготовки магістра на основі  рівня бакалавра (ОКР спеціаліста),здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки).

141- (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

141 - Електричні системи і мережі ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

141 - Електричні станції ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

141 - Електротехнічні системи електроспоживання ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

141 - Енергетичний менеджмент ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

141 - Електричні системи і комплекси транспортних засобів ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

141 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод ОПП підготовки магістра на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти.

 

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

172 - Телекомунікації та радіотехніка , спеціалізації : (Телекомунікації), (Радіотехніка), ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

172 -  Телекомунікаціі та радіотехніка (Інформаційно-телекомунікаційні технології) ОПП підготовки магістра на основі cтупеня бакалавра .

172 -  Телекомунікаційні системи та мережі ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра.

172 - Радіотехніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра.

172 - Радіотехніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю

163 -Біотехнічні та медичні апарати та системи (Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

163 -Біотехнічні та медичні апарати та системи (Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра ОКР спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю

163-Біомедична інженерія ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

171 - Електроніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

171 -Електроніка ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

171 - Електроніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю

153 - Мікро- та наносистемна техніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра

153 - Мікро- та наносистемна техніка ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю

 

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

101 "Екологія"ОПП підготовки магістра

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

073 Менеджмент, 051 – Економіка,  075 – Маркетинг, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

073 -Менеджмент ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста)

073 -Менеджмент ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

125 - Кібербезпека (Управління інфомраційною безпекою) ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра.

125 - Кібербезпека (Управління інфомраційною безпекою) ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

124 - Системний аналіз  ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра , освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

124-Системний аналіз  ОПП підготовки магістра на основі ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

 

Факультет машинобудування та транспорту

131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

131 Прикладна механіка (Технології машинобудування)ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки)

131 Прикладна механіка,132 Матеріалознавство 133 Галузеве машинобудування ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

132 Матеріалознавство (Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні)ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

132 Матеріалознавство ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки)

133 Галузеве машинобудування  ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

133 Галузеве машинобудуванняя ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки)

274 Автомобільний транспорт ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

274 Автомобільний транспорт ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки)

274 Автомобільний транспорт , 275 Транспортні технології ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

275 Транспортні технології на (автомобільному транспорті) ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) ,здобутого за іншою спеціальністю(напрямом підготовки)

 

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопосточання

192 - «Будівництво та цивільна інженерія»(Спеціалізації: «Промислове і цивільне будівництво»,«Теплогазопостачання і вентиляція»,«Міське будівництво та господарство»)на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівнямолодшого спеціаліста

192-Будівництво та цивільна інженерія(Міське будівництво та господарство)ОПП підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

192-Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

192-Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) ОПП підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

192-Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво) ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

144-Теплоенергетика ОПП підготовки магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

144-Теплоенергетика ОПП підготовки магістра на основі  ступеня бакалавра

144-Теплоенергетика ОПП підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

192-Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання та вентиляція) ОПП підготовки магістра на основі на основі раніше здобутих  рівнів вищої освіти