Обсяги державного замовлення на прийом на навчанНя до Вінницького національного технічного університету у 2020 році

Обсяги державного замовлення на прийом на навчання до ВНТУ у 2020 році:
очікуються ...
Обсяги державного замовлення на прийом на навчаНня до Вінницького національного технічного університету у 2019 році

Опубліковано обсяги державного замовлення на прийом на навчання до ВНТУ у 2019 році:
за посиланням.