ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ МАЄ БУТИ ЕФЕКТИВНОЮ

There are no translations available.

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» відбулась у нашому університеті

Ініціатор її проведення — Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання. У засіданні взяли участь представники Вінниці, Києва, Одеси, Рівного, Львова, Дніпропетровська, Обухова, Коростеня, інших регіонів України. Серед учасників понад сто студентів, а також державні службовці і виробничники.

На секції «Енергозбереження, альтернативні джерела енергії в промисловості, енергетиці» акцентували, що нагальним є використання альтернативних джерелах енергії – теплота ґрунту, підземних вод, сонячна енергія, біогаз, відходи деревини, переробки соняшника та інші сільськогосподарські відходи. Але держава цей напрям правово належно не забезпечує і тим паче не стимулює.

Про використання альтернативних джерел енергії, зокрема енергії вітру, йшлося і на секції «Енергоощадні і природозберігаючі технології в житлово-комунальному господарстві». Тут говорили й про інноваційні технології щодо енергоефективних та пасивних будинків, сучасні теплоізоляційні матеріали.

Нині споруджуються висотні будівлі з розвиненою підземною частиною, але їх проектування виходить за рамки нормативних документів. Таке будівництво має супроводжуватись моніторингом як основ споруди, так і її конструкцій, а також будов, що поблизу. Це відзначали на секції «Ресурсо-, енерго- і природозберігаючі технології в будівництві». Доповідачі ставили проблеми і пропонували шляхи їх вирішення.

Секція «Енергоефективні технології в містобудуванні» обговорювала перспективу розвитку сучасних міст, енергетичну паспортизацію житлових та громадських будівель, сучасні тенденцій садово-паркового будівництва.

Енергетична безпека України — це і використання в будівництві конструкційно-теплоізоляційних будівельних матеріалів та виробів. Енергоефективні і ресурсозберігаючі технології, якщо ними послуговуватись при модернізації і будівництві, суттєво зменшать залежність держави від імпорту первинних енергоресурсів. А також техногенне навантаження на навколишнє середовище. Про це говорили на секції «Економічні аспекти енергозбереження в будівництві».

Науковці університету з виробничниками (ТОВ «AEROK» – Україна, ТОВ «Терези», цегельний завод ФОП «Бойдаченко», державне підприємство «Північгеологія» Побузька геологорозвідувальна експедиція, ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону») домовились продовжувати співпрацю. І вдосконалювати розробку комплексних дипломних проектів з впровадження енергозбереження у ВНТУ. А на основі реального проектування підвищити якість підготовки молодих спеціалістів, які зможуть впроваджувати енергозберігаючі та екологічно чисті технології, зокрема з альтернативними поновлюваними джерелами енергії.

Вирішили надалі запрошувати до участі у конференції фахівців з провідних країн світу.

Матеріали доповідей конференції будуть опубліковані у наукових виданнях ВНТУ.