Прес-центр ВНТУ 06.03.2013, 12:13

 

1 березня у нашому виші відбулась ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні». Зорганізувала це масштабне наукове дійство кафедра фінансів

 

 

Конференція отримала широкий відгук серед науковців як України, так і близького зарубіжжя, зокрема Азербайджану, Грузії, Казахстану, Росії.  Для участі у її роботі було подано 135 доповідей, серед яких 18 від докторів наук, 44 від кандидатів наук. Серед бажаючих взяти участь у науково-практичній конференції представники 38 національних ВНЗ та науково-дослідних установ.

 

Привітав учасників конференції ректор ВНТУ, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко, побіжно ознайомивши гостей із досягненнями нашого вишу.

 

Обговорювались на конференції проблеми за такими основними напрямами:

  • фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України;
  • інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки;
  • сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України;
  • актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

 

Наукову дискусію на пленарному засіданні конференції розпочав заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Захарій Варналій. У своїй доповіді «Стимулювання інноваційної активності малих підприємств в контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України» Захарій Степанович охарактеризував основні домінанти сучасного соціально-економічного розвитку, обґрунтував об’єктивну необхідність впровадження інноваційної моделі розвитку економіки України, розкрив її сутність та структуру, зупинився на проблемах фінансування інноваційної діяльності, зокрема малих підприємств, визначив чинники підвищення інноваційного потенціалу вітчизняної економіки, назвав об’єктивні причини, які перешкоджають створенню в Україні кластерів.

 

Продовжив дебати проректор з науково-педагогічної роботи – перший проректор Хмельницького національного університету, завідувач тамтешньої кафедри обліку та аудиту, доктор економічних наук, професор Михайло Войнаренко. У своєму ґрунтовному науковому повідомленні  «Інституційна рівновага в соціально-економічних системах» Михайло Петрович акцентував на сучасних тенденціях розвитку інституційного середовища, відзначив важливість використання теорій інституціоналізму при розробці стратегій регіонального розвитку, показав, що застосування інституційно-мережевої взаємодії при наявному ресурсному потенціалі регіональної економіки дозволяє віднайти нові джерела економічного зростання території на якісно новій інноваційній основі.

 

Жвавий інтерес аудиторії викликав також виступ Євгенії Чернявської, доктора економічних наук, професора Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, — «Корпоративне управління і проблема залучення зовнішніх інвестицій». Професор визначила найважливіші переваги корпорацій, проаналізувала причини низького рівня залучення зовнішніх інвестицій в Україну. Євгенія Іванівна аргументовано обґрунтувала: для забезпечення підприємств необхідними інвестиціями необхідно внести зміни у модель економічних реформ, які б забезпечили уз­годження інтересів учасників економічної діяльності, розвиток партнер­ських відносин на рівні підприємства і суспільства — це дозволить ­ефективно поєднувати ресурси і їхній розподіл відповід­но до закономірностей XXI століття.

 

Далі конференцію продовжила низка актуальних виступів, які спричинили жваву дискусію. Зокрема, застосовуючи математичний апарат теоретико-ігрового моделювання та базуючись на гіпотезі раціональної поведінки, кандидат фізико-математичних наук, доцент нашого університету Анатолій Шиян промоделював поведінку підприємства на основі функції корисності з позиції максимальної її задоволеності.

 

Про наукові погляди на вибір підприємствами стратегії швидкого зростання економічного потенціалу розповів кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Національного університету харчових технологій Юрій Гудзь.

 

Здобувач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Мороз виступив на тему «Інвестиції та інвестиційний клімат в Україні».

 

Ролі економічної безпеки у створенні сприятливих умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки, прискорення структурних та інституційних змін в економіці, оздоровлення фінансово-кредитної сфери, забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери був присвячений виступ кандидата економічних наук, доцента Академії митної служби України Наталії Архірейської.

 

Підсумок пленарного засідання конференції підбив завідувач кафедри фінансів ВНТУ, доктор економічних наук, професор Віталій Зянько, який особливо акцентував на сучасних проблемах інноваційного розвитку економіки України.

 

Надалі тривала робота у секціях.

 

Докладно з доповідями учасників конференції можна ознайомитися у збірнику «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції». – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 368 с.

 

Докладніше на сайті прес-центру ВНТУ

Фоторепортаж події у фотогалереї університету