Прес-центр ВНТУ 04.11.2013, 11:41

 

22-24 жовтня в нашому університеті відбулася ІІ Міжнародна конференція «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ 2013)

 

Подробиці на сайті Міністерства освіти і науки України

 

 

 

Окрім Вінницького національного технічного університету організаторами цієї конференції виступили Інститут електродинаміки Національної академії наук України, Національний технічний університет України «КПІ», Національний університет «Львівська політехніка», Донецький національний технічний університет, секція «Україна» Міжнародного інституту ІЕЕЕ, Луцький національний технічний університет, Новий університет Лісабона (Португалія), Технічний університет Молдови (Кишинів), Університет м. Дуала (Республіка Камерун), Університет м. Дананг (В’єтнам), Амурський державний університет (м. Благовещенськ, Росія), IGE+XAO Polska Sp. z o.o. (Краків, Польща).

 

Мета конференції — обговорення питань оптимального керування в електроенергетичних та електромеханічних системах для пошуку спільних підходів, обміну ідеями, визначення тенденцій розвитку галузі науки, встановлення плідних контактів, заохочення талановитої молоді до наукового пошуку. Особливої уваги конференція надала застосуванню математичного моделювання, оптимізації, вимірювальним комплексам, комп’ютерним системам діагностування, сучасним інформаційним технологіям, альтернативним і відновлюваним джерелам енергії, розосередженим джерелам енергії в локальних системах, перетворенню електроенергії та електроощадним технологіям.

 

На секційних засіданнях  виступили понад 30 докторів технічних наук та понад 90 кандидатів наук. Активну участь в роботі конференції взяла молодь – аспіранти, магістранти та студенти. Для участі в обговоренні теоретичних та практичних проблем подали заявки близько 200 учасників з різних регіонів України: Києва, Донецька, Харкова, Хмельницького, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Керчі, Луцька, Івано-Франківська, Полтави, Кіровограда. Серед іноземних учасників – науковці з Росії, Молдови, Камеруна, Португалії, Польщі та В’єтнаму.

 

Розпочав конференцію ректор університету, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко привітальним словом, побажавши усім учасникам успіхів на науковій ниві. Продовжив пленарне засідання своєю доповіддю «Стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики» член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор Степан Кудря. Його доповідь викликала жвавий інтерес присутніх, спричинивши безліч актуальних запитань до доповідача. Не менш цікавою видалась доповідь доктора технічних наук, професора Анатолія Журахівського «Ферорезонансні процеси в електричних мережах». Завершив пленарне засідання своєю доповіддю, присвяченою перспективам розвитку енергетики України до 2050 року, доктор технічних наук, професор Володимир Назаров.

 

За напрямками роботи конференції працювали чотири секції. На секційних засіданнях учасники конференції обговорювали методи і засоби оптимального керування електроустановками, проблеми функціонування електричних мереж з нетрадиційними і відновлювальними джерелами енергії, оптимальне керування електромеханічними системами та електротехнічними комплексами, а також оптимальне керування системами електроспоживання та енергозбереження.

 

Паралельно з конференцією відбулося засідання Науково-методичної комісії в галузі «Електротехніка» міністерства освіти і науки України. На засіданні НМК обговорювались питання щодо змісту нормативної частини навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів.

 

Впродовж всієї роботи конференції панувала доброзичлива та приязна атмосфера, що сприяло результативному обміну науковими та технічними дослідженнями.

 

Юлія МАЛОГУЛЬКО, аспірант

 

Докладніше на сайті прес-центру ВНТУ