Прес-центр ВНТУ 23.06.2014, 12:08

 

Вінницький національний технічний університет оголошує набір до докторантури та аспірантури на 2014 рік

 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Оголошує набір до докторантури на 2014 рік зі спеціальностей


05.13.06 — Інформаційні технології

05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи

 

Оголошує набір до аспірантури на 2014 рік зі спеціальностей


01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи

05.02.02 — Машинознавство

05.03.05 — Процеси та машини обробки тиском

05.09.03 — Електротехнічні комплекси та системи

05.11.08 — Радіовимірювальні прилади

05.11.13 — Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.11.17 — Біологічні та медичні прилади і системи

05.12.13 –– Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.20 –– Оптоелектронні системи

05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.06 — Інформаційні технології

05.14.02 — Електричні станції, мережі і системи

05.14.06 — Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

05.22.20 — Експлуатація та ремонт засобів транспорту

05.23.02 –– Основи та фундаменти

05.23.05 — Будівельні матеріали та вироби

05.23.08 — Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

08.00.11 –– Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

13.00.02 — Теорія та методика навчання (з технічних дисциплін)

21.06.01 –– Екологічна безпека.

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Прийом документів з 01 вересня по 01 листопада; вступні іспити - з 02 грудня по 10 грудня. Конкурсне зарахування з 15 грудня.

 

Вступники подають на ім'я ректора ВНТУ такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-у (особам, які не є випускниками магістратури ВНТУ в поточному році);

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплому);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

7) три фотокартки розміром 3x4 см.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

 

При вступі до докторантури, крім того, подаються:

1)      розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня  доктора наук

2)      копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном — копію нострифікованого диплому).

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником особисто.