Vinnytsia national technical university

[EN]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

МАЙБУТНІМ АСПІРАНТАМ І ДОКТОРАНТАМ

There are no translations available.

 

Вінницький національний технічний університет оголошує набір до докторантури та аспірантури на 2016 рік

 

 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Оголошує набір до докторантури на 2016 рік зі спеціальностей:

 

132 – Матеріалознавство

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – Біомедична інженерія

 

Оголошує набір до аспірантури на 2016 рік зі спеціальностей:

 

073 – Менеджмент

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124 – Системний аналіз

125 – Кібербезпека

131 – Прикладна механіка

132 – Матеріалознавство

133 – Галузеве машинобудування

141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

144 – Теплоенергетика

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163 – Біомедична інженерія

172 – Телекомунікації та радіотехніка

183 – Технології захисту навколишнього середовища

192 – Будівництво та цивільна інженерія

275 – Транспортні технології (автомобільний транспорт).

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію магістра або спеціаліста.

 

Прийом документів до аспірантури з 01 серпня по 26 серпня; вступні іспити - з 29 серпня по 12 вересня. Конкурсне зарахування з 15 вересня.

 

Прийом документів до докторантури з 01 вересня по 30 вересня. Конкурсне зарахування з 31 жовтня.

 

Вступники подають на ім'я ректора ВНТУ такі документи:

 

1)      заяву;

2)      особовий листок з обліку кадрів;

3)      список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

4)      реферат з обраної ним наукової спеціальності з письмовим висновком передбачуваного наукового керівника. Реферат оцінюється за 5-бальною шкалою. У рефераті вступника повинні бути посилання на його наукові публікації (за наявністю) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

5)      медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (особами, які є випускниками ВНТУ у 2016 році чи працівниками ВНТУ довідка не подається);

6)      копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого диплома) (пункт стосується тільки вступників до аспірантури);

7)      копію першої сторінки паспорту;

8)      згоду (особисту) на обробку персональних даних;

9)      копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);

10)   2 фотокартки (3х4).

Паспорт та диплом магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста пред’являються вступником особисто.

 

При вступі до докторантури, крім того, подається:

 

1) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ВНТУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

2) копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

 

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради ВНТУ щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада ВНТУ одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада ВНТУ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

3) рішення Вченої ради ВНТУ про зарахування до докторантури і призначення докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників ВНТУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

 

Диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) пред’являються вступником особисто.

 

Публічна інформація

There are no translations available.

 

Детальніше...


Еконатурологія

There are no translations available.

Еконатурологія

Дайджест еконатурології

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

There are no translations available.

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

There are no translations available.

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

There are no translations available.

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Оголошення ВНТУ

There are no translations available.

Оголошення ВНТУ

Детальніше...