Статут ВНТУ

Колективний договір ВНТУ

АДМІНІСТРАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТІВ, ІНСТИТУТІВ, ВІДДІЛІВ і СЛУЖБ ВНТУ

 

Положення структурних підрозділів ВНТУ:

Головний центр організації та методичного забезпечення навчання

Методична рада

Головний центр виховної роботи

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля


Інститут магістратури, аспірантури та докторантури

Інститут соціально-гуманітарних проблем

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Факультет машинобудування та транспорту

Центр міжнародних зв'язків

АГЧ

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ охорони праці

Канцелярія

Архів

Центр довузівської підготовки

Комп'ютерний інформаційно-видавничий центр

Центр комп'ютерних технологій

Центр іформаційних технологій і захисту інформації

Культурно-мистецький та просвітницький центр

Науково-дослідна частина

Інститут інтеграції навчання з виробництвом