Прес-центр ВНТУ 08.11.2019, 22:06

 

Ім’я та країна

Посада

Рік присвоєння

 

Андріан Діма

Румунія

 

Доктор технічних наук, професор, декан факультету науки та інженерії металів Ясського технічного університету

 

 

1999

Павло Костянтинович Піскляров

Україна

Заслужений енергетик України, Академік Академії наук України

1999

Валерій Сергійович Мельник

Україна

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, начальник відділу науково-навчального комплексу інституту прикладного системного аналізу НАН України

 

2000

Віталій Павлович Білоус

Румунія

Доктор технічних наук, професор, Генеральний менеджер Національного інституту винахідництва

 

2000

Отар Георгійович Натрошвілі

Грузія

Доктор технічних наук, професор, Заступник директора Інституту інформатики та систем управління Грузинського технічного університету

 

2000

Володимир Петрович Семиноженко

Україна

Доктор технічних наук, професор, академік НАН України, віце-прем’єр з гуманітарної політики Кабінету Міністрів України

 

2002

Віктор Францович Коцемир

Україна

Кандидат технічних наук,

Голова Вінницької обласної державної адміністрації

 

 

2003

Віктор Іванович Іваненко

Україна

Доктор технічних наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

2003

Сергій Леонідович Тігіпко

Україна

 

Кандидат економічних наук,

Голова Національного банку України

2004

Фуаду Джаланович Касимов

Азербайджан

Доктор технічних наук, професор, директор Інституту експериментального дослідження при Азербайджанській авіаційній академії

 

2005

Юлія Володимирівна Тимошенко

Україна

 

Кандидат економічних наук, Премєр-міністр України

2007

Вальдемар Вуйцік

Польща

Доктор технічних наук, професор, декан факультету електротехніки та інформатики Politechnika Lubelska, академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки

2011

 

Валентина Василенко

 

Португалія

 

Доктор наук за спеціальністю «атомна і молекулярна фізика», професор департаменту фізики факультету науки і технологій Лісабонського Нового університету

 

 

2013

Марек Опеляк

Польща

Екс-ректор університету «Люблінська політехніка», доктор габілітований, інженер, гоноровий професор низки європейських університетів

 

2013

Аркадій Петрович Іванов

Республіка Білорусь

Доктор фізико-математичних наук, професор, Член-кореспондент Національної академії наук Республіки Білорусь, завідувач лабораторії Оптики світлорозсіювальних середовищ Інституту фізики ім. Б.І. Степанова НАН РБ

2013

Володимир Петрович

Тарасенко

Україна

Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем факультету прикладної математики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

2014

 

Зенон Юрійович Готра

Україна

 

 

Доктор технічних наук, професор, почесний професор НУ «Львівська політехніка», заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, почесний доктор Люблінського політехнічного університету «Люблінська політехніка», академік Академії інженерних наук України, академік Міжнародної термоелектричної академії, видатний учений у галузі електротехніки

 

 

2014

Кшиштоф Свідерек

Польща

Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці

 

2015

Євген Тимофійович Володарський

Україна

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень факультету авіацiйних і космічних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Президент Академії метрології України

 

2015

Анатолій Федорович Верлань

Україна

Доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України 

 

 

2016

Петр

Коцейко

Польща

Доктор технічних наук, професор,

ректор Люблінського політехнічного університету «Люблінська політехніка»

2019