Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 
Кафедри Вiнницького нацiонального технiчного унiверситету

Кафедра автоматики та iнформацiйно-вимiрювальної технiки
Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Кафедра вищої математики
Кафедра економіки промисловості і організації виробництва
Кафедра електричних станцiй та систем
Кафедра електромеханiчних систем автоматизацiї в промисловості і на транспорті
Кафедра електронiки
Кафедра електротехнiчних систем електроспоживання та енергетичний менеджмент
Кафедра загальної фiзики та фотонiки
Кафедра захисту iнформацiї
Кафедра iнженерної i комп'ютерної графiки
Кафедра iноземних мов
Кафедра комп'ютерних наук
Кафедра адміністративного та iнформацiйного менеджменту
Кафедра комп'ютерних систем управлiння
Кафедра лазерної i оптоелектронної технiки
Кафедра мiстобудування та архiтектури
Кафедра менеджменту та моделювання в економiцi
Кафедра галузевого машинобудування
Кафедра метрологiї та промислової автоматики
Кафедра мовознавства
Кафедра моделювання та моніторингу складних систем
Кафедра обчислювальної технiки
Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки
Кафедра менеджменту будівництва, охорони працi, безпеки життєдiяльностi
Кафедра підприємництва і фінансової діяльності
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Кафедра проектування комп'ютерної та телекомунiкацiйної апаратури
Кафедра проектування медико-бiологiчної апаратури
Кафедра промислового та цивiльного будiвництва
Кафедра радiотехнiки
Кафедра телекомунiкацiйних систем та телебачення
Кафедра теоретичної електротехнiки та промислової електронiки
Кафедра теплогазопостачання
Кафедра теплоенергетики
Кафедра технологiї пiдвищення зностiйкостi
Кафедра технологiї та автоматизацiї машинобудування
Кафедра фiзичного виховання
Кафедра фiлософiї
Кафедра фінансiв та кредиту
Кафедра екологiї та екологiчної безпеки

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...