Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

Вінницький національний технічний університет оголошує прийом на спеціальності (спеціалізації та освітні програми) на 2016 рік

 

За денною та заочною формами навчання

Споріднені напрями ступеня бакалавра

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра

Назва

Код

Код

Назва

 

Менеджмент

6.030601

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

(спеціаліст, магістр)

Облік і аудит

6.030509

Фінанси і кредит

6.030508

Економічна кібернетика

6.030502

Міжнародна економіка

6.030503

Маркетинг

6.030507

Економіка підприємства

6.030504

Будь який напрям підготовки

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.040106

10 Природничі науки

18 Виробництво та технології

101 Екологія

(спеціаліст, магістр)

183 Технології захисту навколишнього середовища (магістр)

Комп’ютерні науки

6.050101

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

(комп'ютерний еколого-економічний моніторинг)

123 Комп’ютерна інженерія

(спеціаліст, магістр)

Комп’ютерна інженерія

6.050102

Програмна інженерія

6.050103

Системна інженерія

6.050201

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціаліст, магістр)


 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050202

Інженерна механіка

6.050502

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

(спеціаліст, магістр)

 

 

 

Машинобудування

6.050503

Зварювання

6.050504

Теплоенергетика

6.050601

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

(спеціаліст, магістр)

Електротехніка та електротехнології

6.050701

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(спеціаліст, магістр)

 

 

Електромеханіка

6.050702

Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі

6.100101

Мікро- та наноелектроніка

6.050801

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст, магістр)

 

Електронні пристрої та системи

6.050802

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка (спеціаліст, магістр)

 

Радіотехніка

6.050901

172 Телекомунікації та радіотехніка

(спеціаліст, магістр)

 

Радіоелектронні апарати

6.050902

Телекомунікації

6.050903

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст, магістр)

 

Метрологія, стандартизація та сертифікація

6.051002

Оптотехніка

6.051004

Будівництво

6.060101

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

(спеціаліст, магістр)

Автомобільний транспорт

6.070106

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт (спеціаліст, магістр)

 

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

6.170101

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека (спеціаліст, магістр)

 

 

Управління інформаційною безпекою

6.170103

Будь який напрям підготовки

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз (магістр)

(Консолідована інформація)

 

 

Терміни навчання:

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста

а) денна форма навчання (на основі ступеня бакалавра) - 1 н.р.

б) заочна форма навчання (на основі ступеня бакалавра) - 1,5 н.р.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра

а) денна форма навчання

- за весь термін навчання (на основі ступеня бакалавра) - 1,5 н.р.

- за весь термін навчання (основі ОКР спеціаліста) - 1 н.р.

б) заочна форма навчання

- за весь термін навчання (на основі ступеня бакалавра) - 2 н.р.

- за весь термін навчання (на основі ОКР спеціаліста) - 1,5 н.р.

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...