Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

Терміни подання заяв на вступ для денної та заочної форми навчання:

 

Початок прийому заяв та документів

3 липня

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

25 липня – 5 серпня

Термін зарахування вступників за державним замовленням

9 серпня

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

11 серпня

 

Перелік документів:

 

 • копія документа, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до    нього;
 • копію приписного свідоцтва;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

Документи подаються в деканатах відповідних факультетів.

Телефони деканатів:

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки (0432) 598-365

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (0432) 598-364

Факультет комп’ютерних систем і автоматики (0432) 598-458

Факультет машинобудування та транспорту (0432) 598-404

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання (0432) 598-357

Факультет електроенергетики та електромеханіки (0432) 598-254

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (0432) 598-269

 

Витяг з Правил прийому до ВНТУ:

Розділ ІІ, абз.7 п.2.1

«2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних і додаткових випробувань та умов:

………..

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди, за результатами якого особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору;»

 

Розділ VI, абз. 5 п. 6.3

«Додаткове вступне випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутих раніше ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди, має кваліфікаційний характер і оцінюється за шкалою: «зараховано» – «не зараховано». За результатами додаткового випробування особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право складати інші вступні випробування та брати учать у конкурсному відборі за цією спеціальністю.»

 

Розділ ІІІ, п. 3.2.

«3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту у ВНТУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, ступінь магістра за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.»

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...