Винницкий национальный технический университет

[RU]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

НОВИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ІНФОРМАТИКА» — ДЛЯ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ІТ-ГАЛУЗІ

Недоступен ни однин перевод.

 

Підготовка таких фахівців у ВНТУ орієнтуватиметься на задоволення виробничих потреб провідних ІТ-фірм регіону – Win Interactive, Delphi, Playtika, «Спільна справа», котрі очолюють і де працюють переважно вихованці Інституту АЕКСУ. В інших вишах регіону за аналогічним напрямом готують вчителів з інформатики для школи

 

 

 

Вінницький національний технічний університет

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

Кафедра автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

 

Увага – новий напрям підготовки!

 

Науково-педагогічний потенціал ІнАЕКСУ заслуговує на ліцензію з підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.040302 – «Інформатика», що належить до вперше охопленої освітньою діяльністю ВНТУ галузі знань 0403 – «Системні науки та кібернетика».

 

Позитивним результатом завершились тривалі творчі зусилля професорсько-викладацького колективу кафедри АІВТ – згідно рішення Акредитаційної комісії МОН України від 27 січня 2015 року, протокол № 114 до ліцензії на провадження освітньої діяльності Вінницького національного технічного університету буде додано новий напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика». Завдяки цьому у ВНТУ вперше започатковується діяльність з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для природничо-математичної галузі знань 0403 – «Системні науки та кібернетика».

 

Отримане рішення яскраво демонструє науково-педагогічну «зрілість» викладацьких кадрів ІнАЕКСУ та нашого університету в цілому, оскільки зазвичай природничо-математична освіта здобувається в класичних та педагогічних університетах країни. На даний час лише найвідоміші технічні університети Києва, Харкова, Львова, Одеси та інших великих міст України забезпечують потреби власних мегаполісів з окремих природничо-математичних напрямів підготовки. Проте більше ніж 40-річний досвід підготовки кваліфікованих фахівців у галузі автоматики та управління, зростання та набуття всеукраїнського і міжнародного визнання науковими школами ІнАЕКСУ, підготовка власних кадрів найвищої кваліфікації дозволяють прийняти виклик часу і запропонувати освітні новації.

 

Для технічної освіти Вінниччини цей крок є не тільки природним, але й актуальним, оскільки неперервне зростання попиту на фахівців з ІТ-індустрії безпосередньо у місті та області завдяки появі нових місцевих фірм та міжнародних компаній вимагає нового рівня підготовки. За своєю сутністю знання галузі 0403 – «Системні науки та кібернетика» є тим базисом, який дозволяє математично узагальнити суто технічні питання проектування та експлуатації сучасних складних інформаційних технологій і систем з метою прийняття зважених оптимальних рішень. Тому новий напрям підготовки 6.040302 – «Інформатика» зацікавить у першу чергу тих абітурієнтів, які мріють стати висококваліфікованими керівниками творчих колективів ІТ-галузі, здатних не просто розробляти нові програми та автоматизовані комплекси, але й обґрунтовано забезпечити найкращі результати їх роботи.

 

Наша підготовка, головним чином, буде спрямована на задоволення виробничих потреб провідних ІТ-фірм регіону – Win Interactive, Delphi, Playtika, Спільна справа тощо. Ці фірми очолюють та в них здебільшого працюють наші вихованці, а тому вже зараз налагоджено і запущено в дію програми раннього залучення студентів у реальні практичні проекти, де якраз і виявляється необхідність більш ґрунтовної математичної підготовки. Окрім того, для розробки навчальних програм з напряму підготовки 6.040302 – «Інформатика» враховано практичний досвід роботи наших випускників в фірмах-лідерах ІТ-галузі Google, MicroSoft, Goldman Sachs, а також захищені ними дисертації PhD в провідних закордонних університетах.

 

Підготовка фахівців ОКР «бакалавр» за напрямом «Інформатика» передбачає ґрунтовне вивчення таких дисциплін: математичний аналіз, алгебра та геометрія, дискретна математика, програмування, архітектура обчислювальних систем, системне програмування та операційні системи, математична логіка та теорія алгоритмів, теорія ймовірностей та математична статистика, інформаційні мережі, алгоритми і структури даних, методи оптимізації та дослідження операцій, проектування програмних систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень, бази даних та інформаційні системи, програмування та підтримка веб-застосувань, розподілені інформаційно-аналітичні системи, захист інформації, математична та структурна лінгвістика, паралельні та розподілені обчислення, інтелектуальні інформаційні системи тощо.

 

Докладніше на сайті прес-центру ВНТУ

 

Публічна інформація

Недоступен ни однин перевод.

 

Детальніше...


Еконатурологія

Недоступен ни однин перевод.

Еконатурологія

Дайджест еконатурології

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Недоступен ни однин перевод.

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Недоступен ни однин перевод.

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

Недоступен ни однин перевод.

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Объявление Научно-методическая работа

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...


Оголошення ВНТУ

Недоступен ни однин перевод.

Оголошення ВНТУ

Детальніше...