Прес-центр ВНТУ 10.09.2019, 14:14

Актуальні рейтингові списки вступників на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

 

051 Економіка - денна

073 Менеджмент - денна ОП "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", денна ОП " Менеджмент виробничої та комерційної діяльності", заочна ОП "Менеджмент фінансово-кредитної діяльності"

075 Маркетинг - денна, заочна

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - денна, заочна

121 Інженерія програмного забезпечення - денна

122 Комп'ютерні науки - денна

123 Комп’ютерна інженерія - денна, заочна

125 Кібербезпека - денна 1 курс, денна 2 курс

131 Прикладна механіка - денна 1 курс, 1 курс заочна

132 Матеріалознавство - денна, заочна, денна 2 курс

133 Галузеве машинобудування - денна, заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка - денна 1 курс, заочна 1 курс, денна 2 курс

144 Теплоенергетика - денна 1 курс, заочна 1 курс, денна 2 курс

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - денна, заочна

171 Електроніка - денна

172 Телекомунікації та радіотехніка - денна, заочна

192 Будівництво та цивільна інженерія - денна, заочна

274 Автомобільний транспорт - денна, заочна

275 Транспортні технології - денна, заочна

 

Рейтинг вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста (та усіх інших категорій) можна подивитись за посиланням (код ВНТУ - 137, сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти ). Там же - інформація про обсяг державного замовлення (оновлення обсягу станом на 25.07.19).