Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

ВНТУ оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА

версія для друку

 

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

(спеціалізації та освітні програми)

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

менеджмент фінансово-кредитної діяльності

менеджмент підприємств, організацій та установ

менеджмент бізнес-адміністрування

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

управління інформаційною безпекою

124 Системний аналіз

консолідована інформація

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

системи штучного інтелекту

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

12 Інформаційні технології

126 Інформаційні системи та технології

інформаційні технології аналізу даних та зображень

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

інтелектуальні комп’ютерні системи

інформаційні системи та Інтернет речей

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

інженерія якості продукції

лазерна техніка та оптоінформатика

Факультет машинобудування та транспорту

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

міське будівництво та господарство

теплогазопостачання і вентиляція

Факультет електроенергетики та електромеханіки

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні станції

електричні системи і мережі

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

електричні системи і комплекси транспортних засобів

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

біотехнічні та медичні апарати і системи

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

радіотехніка

апаратура радіозв’язку і телебачення

радіоелектронні апарати та засоби

телекомунікаційні системи та мережі

технології та засоби телекомунікацій

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...