Факультет комп'ютерних систем і автоматики

 

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки

 

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

 

Факультет машинобудування та транспорту



Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

 

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля