ЧИ МОЖЛИВА ГІДНІСТЬ БЕЗ СВОБОДИ?

 

Напередодні Дня Гідності та Свободи в Україні студенти ВНТУ дебатували про важливість свободи, цінування людської гідності для успішного розвитку суспільства.


 

Події які відбулись наприкінці 2013р. – початку 2014р. в Україні отримали назву – Революція Гідності. У цій назві підкреслено, що українці вийшли боротись зі свавіллям влади, яка виявила цілковите ігнорування думки своїх громадян, вважаючи їх електоральною масою, яка по суті не має ніякої цінності й не повинна мати якоїсь власної позиції.


 

У суспільній свідомості українців за два роки безперечно стались зміни, але чи можливо ці зміни назвати революційними? Пам’ятаємо вислів «по плодам пізнаєте їх». То які ж плоди ми сьогодні маємо?

 

Не будемо торкатись сфери відносин держави і громадян, стану економіки чи військових дій на Сході країни, торкнемось лише галузі вищої освіти.

 

Студентський протест 21 листопада 2013р. став початком бурхливих подій в Україні, і в подальшому студентський фактор був одним із визначальних елементів у зміні політичного режиму, який зневажив гідність своїх громадян. Студентські виступи були виявом ціннісних орієнтацій, котрих прагнули їх учасники. Однією з ключових цінностей за яку вони боролись була свобода. А що ж стоїть за свободою? Це здатність самостійно приймати рішення, чогось прагнути, усвідомлено діяти для досягнення бажаної мети, враховуючи об’єктивні чинники. Але окрім цього треба додати, що свобода завжди передбачає відповідальність, тобто я несу відповідальність за те, як реалізую свої бажання, бо інакше свобода перетворюється в свавілля, таке ж саме яке чинила влада, що була зметена повсталим народом.

 

Тож, кажучи про гідність. Цінування людини як такої, її неповторності, неминуче доводиться вести мову про свободу цієї людини, а заодно і про відповідальність. А тепер головне питання – «Чи стали українці більш відповідальні»? У зростанні відповідальності виявляється і їхня гідність.

 

Чи стали студенти більш відповідальними за ці два роки? Хай кожен дасть відповідь собі сам, теж саме стосується і викладачів, і керівників університетів, інших категорій працівників.

 

То чи ж відбулась Революція Гідності в наших серцях, нашій свідомості, чи наша свобода укріплена нашою відповідальністю?!

 

Анатолій ТЕКЛЮК,
директор Головного центру виховної роботи ВНТУ,
кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук ВНТУ