Прес-центр ВНТУ 14.05.2018, 17:14

У Вінницькому національному технічному університеті створюються нові перспективні навчальні пропозиції завдяки активній участі співробітників факультету комп’ютерних систем та автоматики у проекті MASTIS (Establishing Modern Master-level Studies in Information Systems) за європейською програмою ERASMUS+

 

 

Особливістю створеної на факультеті експериментальної магістерської програми є її повна відповідність сучасним загальноєвропейським стандартам з інформаційних систем, що забезпечує мобільність студентів згідно з метою програми Європейського Союзу ERASMUS+ та проекту MASTIS. Зокрема до програми магістерської підготовки включено такі 5-ти кредитні дисципліни:

·        Розгортання і розвиток інформаційних систем (Information System Development and Deployment);

·        Інфраструктура інформаційних технологій (Information Technology Infrastructure);

·        Управління архітектурою підприємства (Enterprise Architecture Management);

·        Управління інформаційними системами і сховищами даних (MIS and Data Warehousing);

·        Безпека інформаційних систем (Information System Security);

·        Інновації та підприємництво (Innovations and Entrepreneurship);

·        Стратегія інформаційних систем (Information System Strategy);

·        Управління проектуванням інформаційних систем (Management of Information System Projects).

Важлива відмінність експериментальної програми полягає у паралельному викладанні всіх дисциплін англійською та українською мовами. Студенти магістратури отримають усі навчальні матеріали двома мовами, але мову на іспитах, заліках та інших контрольних заходах обиратимуть за бажанням. Окрім того, однією з важливих поточних задач проекту MASTIS є пілотування згаданих дисциплін не тільки для магістрів, але й для категорії слухачів Long Life Learning (LLL) – фактично, для всіх бажаючих.

Отже, участь у проекті за програмою ЄС ERASMUS+ стало дієвим стимулом у підвищенні рівня володіння англійською мовою викладачами ФКСА.

З цією метою на факультеті започатковуються курси англійської мови за планом проекту MASTIS. Оскільки таке масштабне навчання проводитиметься у ВНТУ вперше, для визначення методів проведення, формату і завдань курсів у новій лабораторії кафедри комп’ютерних систем управління ФКСА було проведено декілька пробних занять.

Викладати англійську мову викладачам ФКСА було запрошено провідного фахівця кафедри іноземних мов ВНТУ Тульчак Людмилу Володимирівну. Навчальні заняття проходили у доброзичливій та невимушеній атмосфері із застосуванням сучасних технічних засобів навчання.

Кожний викладач, за початковим планом, має приготувати лекцію зі своєї дисципліни англійською мовою, яку на початку чергового заняття читає присутнім. Після цього викладачу задають питання, відповіді на які він має надати – спілкування між слухачами курсів протягом заняття здійснюється виключно англійською мовою.

Після доповіді та відповідей на запитання відбувається перегляд навчальних інтерактивних відеоматеріалів, зміст яких коментує та пояснює Людмила Володимирівна Тульчак. Також за допомогою провідного викладача відбувається дискусійне обговорення навчальних матеріалів.

Учасники курсів англійської мови під егідою проекту MASTIS під час заняття

Лекційна доповідь англійською мовою ст. викладача каф. АІВТ Гармаша В.В.

Набутий досвід дозволив виявити цікавий та корисний для слухачів курсів англійської мови формат занять. Аналіз виявлених недоліків у процесі читання лекцій викладачів ФКСА дозволить визначити загальну програму майбутніх занять та індивідуальну траєкторію підвищення рівня англійської мови кожного слухача курсів. Кінцевим результатом майбутніх курсів проекту MASTISмають бути коректно складені навчальні матеріали для кожної дисципліни магістерської підготовки та стійкі навички викладачів підтримувати процес їх пілотування. Зрештою, всі випускові кафедри ВНТУ зможуть отримати корисний досвід формування англомовних навчальних пропозицій.