В даному розділі знаходяться документи організаційної звітності по рокам:

Конкурс на заміщення посад

Прикріплені документи:

  • Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ВНТУ - посилання.
  • Положення про конкурсні комісії у ВНТУ - посилання.

Загальна публічна інформація

Прикріплені документи: Статут ВНТУ, Колективний договір ВНТУ, положення всіх підрозділів ВНТУ, Порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у ВНТУ, Управління та забезпечення якості освіти у ВНТУ, Наказ про перелік платних послуг ВНТУ, Порядок організації і проведення заліків,диференційованих заліків,екзаменів у ВНТУ, Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів у ВНТУ та ін.