Прес-центр ВНТУ 28.11.2014, 18:12

 

Рішенням Ученої Ради ВНТУ видатному ученому у галузі електротехніки Зенону Готрі присвоєно звання почесного професора Вінницького національного технічного університету