Мова освітнього процесу у Вінницькому національному технічному університеті - українська

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Електроенергетика та електротехніка (Перелік компонентів)

– Електромеханіка (Перелік компонентів)

– Технологїї кібербезпеки в електроенергетиці (Перелік компонентів)

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (Перелік компонентів)

– Електричні системи і комплекси транспортних засобів (Перелік компонентів)

– Енергетичний менеджмент (Перелік компонентів)

– Електричні станції (Перелік компонентів)

– Електротехнічні системи електроспоживання (Перелік компонентів)

– Електричні системи і мережі (Перелік компонентів)

 

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 101 – Екологія 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

-Екологічна безпека та моніторинг довкілля

Перелік компонентів-Екологічна безпека та моніторинг довкілля

за спеціальністю 183 – Технологія захисту навколишнього середовища
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

-Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології

Перелік компонентів-Інженерна екологія та ресурсозберігаючі технології

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 101 – Екологія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Екологія

Перелік компонентівЕкологія

за спеціальністю 183 – Технологія захисту навколишнього середовища
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

Технологія захисту навколишнього середовища

Перелік компонентівТехнологія захисту навколишнього середовища

 

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Інженерія програмного забезпечення.

Перелік компонентів– Інженерія програмного забезпечення.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Комп’ютерні науки.

Перелік компонентів– Комп’ютерні науки.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Комп’ютерна інженерія.

Перелік компонентів– Комп’ютерна інженерія.

 

Перелік компонентів - Системне програмування

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 125 – Кібербезпека 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Перелік компонентів– Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

– Кібербезпека критичних систем.

Перелік компонентів– Кібербезпека критичних систем.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення 
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Інженерія програмного забезпечення.

Перелік компонентів– Інженерія програмного забезпечення.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки 
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Системи штучного інтелекту.

Перелік компонентів– Комп’ютерні науки.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія   
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Комп’ютерна інженерія.

Перелік компонентів– Комп’ютерна інженерія.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 125 – Кібербезпека 
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Безпека інформаційних та комунікаційних систем.

Перелік компонентів– Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

 

Факультет будівництва,теплоенергетики та газопостачання

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 144 – Теплоенергетика
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Теплоенергетика.

Перелік компонентів– Теплоенергетика.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 144 – Теплоенергетика
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Теплоенергетика.

Перелік компонентів– Теплоенергетика.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 192 –Будівництво та цивільна інженерія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

–Будівництво та цивільна інженерія

Перелік компонентів–Будівництво та цивільна інженерія

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 192 –Будівництво та цивільна інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

–Міське будівництво та господарство

Перелік компонентів–Міське будівництво та господарство

–Теплогазопостачання,вентиляція і кондиціювання

Перелік компонентів–Теплогазопостачання,вентиляція і кондиціювання

–Промислове та цивільне будівництво

Перелік компонентів–Промислове та цивільне будівництво

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

 

за спеціальністю 073 – Менеджмент

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

–    Менеджмент.

Перелік компонентів–    Менеджмент.

–    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік компонентів–    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

–    Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.

Перелік компонентів–  Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.

–    Менеджмент виробничої та комерційної діяльності.

Перелік компонентів– Менеджмент виробничої та комерційної діяльності.

–    Менеджмент інформаційних технологій.

Перелік компонентів–    Менеджмент інформаційних технологій.

–    Логістика.

Перелік компонентів–    Логістика.

–    Економіка.

Перелік компонентів–    Економіка.

–    Маркетинг.

Перелік компонентів–    Маркетинг.

-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Перелік компонентів- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 125 – Кібербезпека

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

–    Управління інформаційною безпекою.

Перелік компонентів–  Управління інформаційною безпекою.

–    Кібербезпека інформаційних технологій та систем.

Перелік компонентів– Кібербезпека інформаційних технологій та систем.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 073 – Менеджмент

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

–   Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Перелік компонентів–    Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

–   Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.

Перелік компонентів – Менеджмент фінансово-кредитної діяльності.

–   Менеджмент підприємств, організацій і установ.

Перелік компонентів–   Менеджмент підприємств, організацій і установ.

–   Менеджмент і бізнес-адміністрування.

Перелік компонентів–   Менеджмент і бізнес-адміністрування.

 

за спеціальністю 125 – Кібербезпека

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

–   Управління інформаційною безпекою.

Перелік компонентів–  Управління інформаційною безпекою.

–   Кібербезпека інформаційних технологій та систем.

 

за спеціальністю 124 – Системний аналіз

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

–  Консолідована інформація.

Перелік компонентів–  Консолідована інформація.

 

Факультет машинобудування та транспорту

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 131 – Прикладна механіка

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві

Перелік компонентів- Комп’ютеризовані  технології  механотронні системи в машинобудованні

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 132 – Матеріалознавство

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

- Ремонт та відновлення автомобілів і машин транспортної інфраструктури

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Галузеве машинобудування

Перелік компонентів- Галузеве машинобудування

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 274 – Автомобільний транспорт

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Автомобільний транспорт

Перелік компонентів- Автомобільний транспорт

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 275 – Транспортні технології

спеціалізацією 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Транспортні технології на автомобільному транспорті

Перелік компонентів- Транспортні технології на автомобільному транспорті

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 255 – Озброєння та військова техніка

І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

- Проектування, виготовлення та експлуатація стрілецької зброї

 

 

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 131 – Прикладна механіка

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Технології машинобудування

Перелік компонентів- Технології машинобудування

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 132 – Матеріалознавство

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

Перелік компонентів- Інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 133 – Галузеве машинобудування

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Галузеве машинобудування

Перелік компонентів- Галузеве машинобудування

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів

за спеціальністю 274 – Автомобільний транспорт

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Автомобільний транспорт

Перелік компонентів- Автомобільний транспорт

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів

за спеціальністю 275 – Транспортні технології

спеціалізацією 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

- Транспортні технології на автомобільному транспорті

Перелік компонентів- Транспортні технології на автомобільному транспорті

 

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 124 – Системний аналіз
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Системний аналіз.

Перелік компонентівСистемний аналіз.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології 
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Інтелектуальні інформаційні системи.

Перелік компонентів– Інтелектуальні інформаційні системи.

– Прикладні інформаційні технології.

Перелік компонентівПрикладні інформаційні технології.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології 
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

Інформаційні технології аналізу даних та зображень.

Перелік компонентівІнформаційні технології аналізу даних та зображень.

 

Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів
за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:
 

– Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Перелік компонентів– Інтелектуальні комп’ютерні системи управління
– Інтелектуальні комп’ютерні системи управління (на основі кваліфікації
молодший  спеціаліст)

Освітньо-професійні програми підготовки магістрів
за спеціальністю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:
 

– Інтелектуальні комп’ютерні системи

Перелік компонентів– Інтелектуальні комп’ютерні системи


– Інформаційні системи і Інтернет речей

Перелік компонентів– Інформаційні системи і Інтернет речей

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 152 –  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 

Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Перелік компонентів- Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Інженерія якості продукції

Перелік компонентів- Інженерія якості продукції

- Комп'ютеризовані оптико-інформаційні системи

Перелік компонентів- Комп'ютеризовані оптико-інформаційні системи

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів

за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

 

-Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

Перелік компонентів-Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

-Інженерія якості продукції

Перелік компонентів-Інженерія якості продукції

Лазерна техніка та оптоінформатика

Перелік компонентів –  Лазерна техніка та оптоінформатика

 

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Телекомунікації.

Перелік компонентів– Телекомунікації.

– Радіотехніка

Перелік компонентів– Радіотехніка.

 

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Технології та засоби телекомунікацій.

Перелік компонентів– Технології та засоби телекомунікацій.

– Апаратура радіозв`язку,радіомовлення та телебачення.

Перелік компонентів– Апаратура радіозв`язку,радіомовлення та телебачення.

– Телекомунікаційні системи та мережі.

Перелік компонентів– Телекомунікаційні системи та мережі.

– Радіотехніка

Перелік компонентів– Радіотехніка.

-Інформаційно-телекомунікаційні технології

Перелік компонентів-Інформаційно-телекомунікаційні технології

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 171 – Електроніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Електроніка.

Перелік компонентів– Електроніка.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 153 – Мікро-та наносистемна техніка
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Мікро-та наносистемна техніка.

Перелік компонентів – Мікро-та наносистемна техніка.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 163 –Біомедична інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Біомедична інженерія.

Перелік компонентів– Біомедична інженерія.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів
за спеціальністю 163 –Біомедична інженерія
І (бакалаврський) рівень вищої освіти:

– Біомедична інженерія.

Перелік компонентів– Біомедична інженерія.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 163 –Біомедична інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії.

Перелік компонентів– Інтелектуальні штучні імпланти та медичні апарати в біоінженерії.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів
за спеціальністю 163 –Біомедична інженерія
ІІ (магістерський) рівень вищої освіти:

– Біомедична інженерія.

Перелік компонентів– Біомедична інженерія.