НА ЗОРІ МАЙБУТНІХ ЗВЕРШЕНЬ

Одинадцятої осені XXI століття в затишній залі Вінницького національного технічного університету відбулася знакова подія – урочисте вручення дипломів магістрам наукового напрямку Інституту магістратури, аспірантури та докторантури

Журнали, відомості, залікові книжки зберігають кожну сходинку непростого сходження до тієї висоти знань, де починається власна творчість, науковий аналіз та синтез вивченого і як вершина усіх досягнень – написання магістерської дисертаційної роботи, яка для багатьох випускників, що продовжуватимуть навчання в стінах рідного університету в аспірантурі, стане в майбутньому початком кандидатського дослідження.

Усі ці навчальні можливості магістратура надає кращим студентам, які вступають до неї, вищої ланки освітньої галузі, відкриває перед старанними, заповзятими і, вочевидь, обдарованими її учнями шлях до наукової роботи, оснащуючи при цьому їх необхідними навичками, загальнонауковими і вузькогалузевими методиками і, що, певна річ, найважливіше, – даючи змогу вчитися у висококваліфікованої когорти викладачів магістратури нашого університету.

І ось настав час підбиття підсумків і проектування перспектив на майбутнє: ми знову уявно проходимо стежками минулого, де дороговказами були навчальний план і розклад занять – чітко спланована засобами автоматизованої системи документообігу та управління навчальним процесом робота магістратури. Сьогодні монітори її комп'ютерної бази висвітлюють солідний доробок, який мають в своєму активі наші магістри, – це їх високі наукові та навчальні досягнення: наукові публікації, патенти, свідоцтва про державну реєстрацію програм, перемоги на олімпіадах та конкурсах наукових робіт, виступи на науково-технічних конференціях. Усе це є результатом нашого спільного успіху – плідної праці магістрів, їх наукових керівників, наукових шкіл, випускових кафедр національного університету. Отож, сьогодні ми маємо змогу заслужено пишатися успіхами випускників-магістрів, які, сподіваюсь, стануть для них джерелом енергії науково-технічної творчості в майбутньому.

Саме як запоруку успішного поступального розвитку незалежної держави наставники, викладачі традиційно сприймають випускників Інституту магістратури, аспірантури та докторантури нашого університету – магістрів наукового напрямку, праця яких в майбутньому стане значним внеском в розбудову Української держави.

Світлана БЕВЗ,

заступник директора ІнМАД,

кандидат технічних наук, доцент