Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

Вінницький національний технічний університет оголошує прийом на спеціальності (спеціалізації та освітні програми) для здобуття ступеня бакалавра на 2017 рік

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

(спеціалізації та освітні програми)

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

зовнішньоекономічні відносини

фінансово-кредитна діяльність

виробнича діяльність

підприємництво

інформаційна діяльність

будівництво

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека

 

управління інформаційною безпекою

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

Факультет комп’ютерних систем і автоматики

12 Інформаційні технології

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

інтелектуальні інформаційні системи

прикладні інформаційні технології

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

інтелектуальні системи управління і обробки даних
комп’ютерні системи управління

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

інженерія якості продукції

лазерна техніка та оптоінформатика

Факультет машинобудування та транспорту

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

комп'ютеризовані технології та механотронні системи в машинобудуванні

132 Матеріалознавство

інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

133 Галузеве машинобудування

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

проектування, виготовлення та експлуатація стрілецької зброї

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

27 Транспорт

275 Транспортні технології

автомобільний транспорт

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

міське будівництво та господарство

теплогазопостачання і вентиляція

Факультет електроенергетики та електромеханіки

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні станції

електричні системи і мережі

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

електричні системи і комплекси транспортних засобів

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

 

електронні пристрої та  системи

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

телекомунікації

інформаційно-телекомунікаційні технології

телекомунікаційні системи та мережі

радіотехніка

інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних систем

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...