Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

Вінницький національний технічний університет оголошує прийом на спеціальності (спеціалізації та освітні програми) для здобуття ступеня бакалавра на 2016 рік


 

Факультет менеджменту


Шифр  та найменування галузі знань

Код та найменування  спеціальності

(спеціалізації та освітні програми)

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

зовнішньоекономічні відносини

фінансово-кредитна діяльність

виробнича діяльність

підприємництво

інформаційна діяльність

будівництво

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека


управління інформаційною безпекою

технічний захист інформації

 

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля


10 Природничі науки

101 Екологія

18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

 

Факультет комп’ютерних систем і автоматики


12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

інформаційно-комунікаційні технології

комп'ютерний еколого-економічний моніторинг
124 Системний аналіз

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

системна інженерія

комп'ютерно-інтегровані виробництва і бізнес-процеси

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні технології

інженерія якості продукції

лазерна техніка та оптоінформатика

 

Факультет машинобудування та транспорту


13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

комп’ютерні технології в машинобудівному виробництві

132 Матеріалознавство

інтелектуальні технологічні системи в інженерії поверхні

133 Галузеве машинобудування

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

255 Озброєння та військова техніка

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт

 

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання


14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

міське будівництво та господарство

теплогазопостачання і вентиляція


Факультет електроенергетики та електромеханіки


14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні станції

електричні системи і мережі

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

електричні системи і комплекси транспортних засобів

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 

Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування


15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

16 Хімічна та біоінженерія

163 Біомедична інженерія

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

 

електронні пристрої та  системи

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

радіотехніка

 

радіоелектронні апарати

 

телекомунікації

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...