Прес-центр ВНТУ 24.10.2011, 18:23

І Міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах — 2011», котра відбулася 18—20 жовтня в нашому університеті, приурочувалась пам’яті професора Володимира Поджаренка

 

І почалась вона хвилиною мовчання.
— Володимир Олександрович був доброю людиною і талановитим науковцем. Приязний, доброзичливий, з ним приємно було спілкуватися і працювати. — Говорить ректор ВНТУ, доктор технічних наук, професор Володимир Грабко. — Він підготував 4 доктори наук, 10 кандидатів наук. Мав свою наукову школу, зробив понад 200 наукових публікацій. Активно впроваджував свої наукові розробки, активним був і у громадському житті. Сподіваюсь, що ця конференція матиме розвиток.
— З професором Олександром Поджаренком нас пов’язувала не тільки спільна наукова діяльність, він був не просто моїм колегою — він був моїм другом. Ми заприятелювали ще у 1980-му році. Тому для мене велика честь, що я розпочинав цю конференцію. Доповідь назвали «Сучасні актуальні питання метрології», — розповідає академік міжнародної метрологічної академії, доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації експериментальних досліджень НТУУ «КПІ» Євген Володарський. — У нас звикли казати, що метрологія — це наука про вимірювання. Насправді метрологія — це наука про вимірювання і їх застосування. Там де застосовується вимірювання, усюди є її величність метрологія. А не тільки в органах Держспоживстандарту. На метрологію слід дивитися набагато ширше, ніж ми звикли. Метрологія торкається і нетрадиційних для себе галузей. Скажімо, психології. Уже можемо говорити про вимірювання невимірювального. І вимірювання — не самоціль. Вимірювання завжди для чогось.

Наш університет готує фахівців за напрямом підготовки 6.051001 — Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології. Спеціальність: Метрологія та вимірювальна техніка.
Випускну кафедру — метрології та промислової автоматики очолює доктор технічних наук, професор Володимир Кучерук.
Метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу. Тому до сфери професійної діяльності випускників цієї спеціальності належать:
– підприємства, КБ, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, розробкою математичного та програмного забезпечення їх функціонування;
– метрологічні служби в науково-дослідних установах, органах Держспоживстандарту, в усіх галузях господарства тощо;
– наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, збройні сили тощо, де обслуговуються вимірювальні засоби, інформаційно-вимірювальні технології;
– відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції.
Випускники спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка» можуть обіймати посади:
– інженер-метролог;
– інженер з контролю якості виробів;
– інженер з сертифікації та стандартизації;
– інженер контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;
– менеджер-адміністратор систем керування якості продукції на підприємствах будь-якої власності;
– співробітник науково-дослідної лабораторії;
– викладач вищого навчального закладу.