Факультет комп'ютерних систем і автоматики

Кафедра автоматизації та інтелектуальних інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерних систем управління

Кафедра лазерної i оптоелектронної технiки

Кафедра метрологiї та промислової автоматики

Кафедра системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки

Кафедра інтеграції навчання з виробництвом

 

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Кафедра промислового та цивiльного будiвництва

Кафедра мiстобудування та архiтектури

Кафедра теплоенергетики

Кафедра інженерних систем у будівництві

Кафедра iноземних мов

 

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцiй та систем

Кафедра теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Кафедра філософії та гуманітарних наук

Кафедра електромеханiчних систем автоматизацiї в промисловості і на транспорті

Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту

 

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра обчислювальної техніки

Кафедра захисту iнформацiї

Кафедра комп'ютерних наук

Кафедра програмного забезпечення

Кафедра вищої математики

 

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра технологiї та автоматизацiї машинобудування

Кафедра галузевого машинобудування

Кафедра автомобiлiв та транспортного менеджменту

Кафедра опору матерiалiв та прикладної механiки

Кафедра безпеки життєдіяльності та педагогіки безпекиФакультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Кафедра радiотехнiки

Кафедра телекомунікаційних систем та телебачення

Кафедра мовознавства

Кафедра біомедичної інженерії

Кафедра електронiки та наносистем

 

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

Кафедра менеджменту,маркетингу та економiки

Кафедра фінансів та інноваційного менджменту

Кафедра суспільно-політичних наук

Кафедра економіки підприємcтва і виробничого менеджменту

Кафедра менеджменту та безпеки інформаційних систем

Кафедра підприємництва, логістики та менеджменту

 

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

Кафедра екологiї та екологiчної безпеки

Кафедра хімії та хімічної технології

Кафедра загальної фiзики

Кафедра фiзичного виховання