Видавничу діяльність ВНТУ здійснює Інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ).

Сайт ІРВЦ ВНТУ:

Сайти видавничої діяльності ВНТУ:

Сайти наукових журналів ВНТУ:

Сайти конференцій, що проводяться у ВНТУ:

Інші сайти, що підтримуються ІРВЦ ВНТУ: