Інформаційний редакційно-видавничий центр (ІРВЦ, колишній КІВЦ) ВНТУ в межах своєї інформаційної діяльності виконує роботу зі створення та підтримки різноманітних веб-ресурсів університету: .

Офіційний сайт ІРВЦ (КІВЦ):, в т. ч. з інформацією про нові видання та для авторів наукових книжок, статей та доповідей

Сайти видавничої діяльності ВНТУ:

Сайти наукових журналів ВНТУ

Сайти конференцій, що проводяться у ВНТУ

Інші сайти, що підтримуються ІРВЦ ВНТУ