Прес-центр ВНТУ 16.10.2012, 16:45

 

Експозиція університету на міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа розвитку економіки» була представлена науковими розробками з пріоритетних напрямів

 

11-12 жовтня на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені О. М. Макарова відбувся Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес – основа розвитку економіки»

 

77 провідних вищих навчальних закладів України продемонстрували майже півтисячі наукових розробок, які вже готові до впровадження. Широко представлялися розробки з енергозбереження, нанотехнологій, робототехніки, медицини, екології та охорони навколишнього середовища. У форумі взяли участь представники близько 30 промислових підприємств.

 

Перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Євген Суліма на відкритті форуму наголосив, що робота Міністерства спрямована на розвиток науки в університетах шляхом встановлення тісної та плідної кооперації вузівської науки і бізнесу, тобто комерціалізації. Однією із важливих проблем щодо комерціалізації розробок є неналаштованість української науки на отримання прикладного кінцевого результату. Але основою інноваційного розвитку економік є миттєве реагування науки на нові потреби ринку. Тому впродовж останніх двох років Міністерство здійснює переорієнтацію тематик наукових досліджень у ВНЗ відповідно до профілю вишу. Співвідношення фундаментальних та прикладних досліджень має становити 30% на 70% – для технічних, технологічних та політехнічних університетів. До того ж Міністерство переорієнтовує проекти на найсучасніші пріоритетні напрями: енергетика, енергозбереження, інформаційні та біотехнології.

 

Вінницький національний технічний університет на форумі репрезентували ректор Володимир Грабко, проректор з наукової роботи Сергій Павлов, аспірант кафедри загальної фізики та фотоніки Анатолій Моторний.

 

Експозиція університету була представлена науковими розробками з пріоритетних напрямків: машинобудування, приладобудування та високоякісна металургія; охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища; енергозберігаючі технології та енергозбереження; інновації в транспортній системі.

 

У своїй експозиції ВНТУ демонстрував 10 розробок наших вчених:

  • Багатоканальний мікроелектронний частотний вимірювач фізичних величин (автори: д.т.н., професор Осадчук О.В., д.т.н., професор Осадчук В.С.);
  • Частотний вимірювач концентрації горючих газів (автори: д.т.н., професор Осадчук О.В., д.т.н., професор Осадчук В.С.);
  • Частотний вимірювач індукції магнітного поля (автори: д.т.н., професор Осадчук О.В., д.т.н., професор Осадчук В.С.);
  • Оптико-електронний діагностичний комплекс визначення  структурних змін мікроциркуляції кон’юнктиви ока (автори розробки: д.т.н., проф. Павлов С. В., д.т.н., проф. Кожем’яко В.П.,  д.м.н., проф. Салдан Й. Р., д.м.н., проф. Колісник П.Ф.);
  • Програмний комплекс «Курорт менеджер» для управління установою санаторно-курортного типу (автори: д.т.н., проф. Злепко С.М., к.т.н. доц. Коваль Л.Г., Костішин С.В., Моторний А.П., к.т.н. Тимчик С.В.);
  • Програмно-апаратний комплекс «Інтелектуальна поліклініка» (автори: д.т.н., проф. Злепко С.М., к.т.н. доц. Коваль Л.Г.,  Прудиус П.Г., Костішин С.В., Моторний А.П.)
  • Пропорційний гідророзподілювач для гідросистем чутливих до навантаження (автори: к.т.н., професор Бурєнніков Ю.А., к.т.н., професор Козлов Л.Г.);
  • Автономний комплекс двоканального телевізійного моніторингу (автори: д.т.н, проф. Азаров О. Д,, к.т.н. Стейскал В. Я., к.т.н. Крупельницький Л. В., Позняк Д. Ю.);
  • Розвиток маршрутної мережі  пасажирського транспорту м. Вінниці (автори: к.т.н., проф. Біліченко В.В.; к.т.н., проф. Бурєнніков Ю.А.;  ст.викл. Цимбал С.В.; к.е.н., доц. Бурєнніков Ю.Ю.;к.т.н., ст.викл. Добровольський О.Л.);
  • Моніторно-керуюча автоматизована енергозберігаюча  система для управління і  контролю тепловими пунктами (автори: д.т.н., проф. Злепко С.М., к.т.н., доц. Коваль Л.Г., Гомолінський В.О., Макогон В.І.).

 

Під час форуму відпрацьовувались механізми регуляції прав інтелектуальної власності, комерціалізації наукових розробок. Досягнута домовленість щодо співпраці у напрямку енергозбереження, медицини, екології та охорони навколишнього середовища з Чернівецьким національним університетом ім. Федьковича, Одеським фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища і людини, корпорацією «Лазер та здоров’я» (Харків). Ректор Володимир Грабко мав перемовини з головним конструктором, начальником КБ-1 ДКБ «Південне» Павлом Дегтяренком щодо наукової співпраці.

 

Сергій ПАВЛОВ, доктор технічних наук, професор,

проректор з наукової роботи ВНТУ

 

Детальніше на сайті прес-центру ВНТУ