Прес-центр ВНТУ 18.02.2013, 16:03

 

Закінчивши навчання, вони отримають два дипломи — вітчизняний та закордонний. Це перша група студентів, яка поїхала до Польщі. У лютому наш виш потужно дав старт програмі «Подвійний диплом». Пропозиції щодо співпраці за програмами академічної мобільності маємо і з інших університетів європейських держав.

 

Отримати освіту одночасно в різних вишах – чи не мрія? Сьогодні вивчитися на все життя неможливо. Сучасна людина має володіти кількома спеціальностями та постійно підвищувати свою кваліфікацію. Протягом активного, творчого періоду життя повинна мати можливість змінювати місце навчання, переходити з одного навчального закладу до іншого для повного розкриття свого потенціалу. Такому отриманню освіти сприяє європейське співтовариство учасників Болонського процесу, який за головну мету має створення відкритої європейської зони освіти та професійної підготовки, де студенти і викладачі можуть переміщатися без перешкод. За рекомендацією МОНМСУ, близько чверті студентів вищих навчальних закладів мають бути академічно мобільними.

 

У ВНТУ, як провідному вищому навчальному закладі, започатковано програму академічної мобільності студентів «Подвійний диплом» за угодою про співпрацю з Люблінською Політехнікою у галузі освітньої діяльності. Вона ґрунтується на Європейській системі перезарахування кредитів — ECTS, яка призначена для підвищення ефективності та удосконалення європейської міжуніверситетської кооперації як засобу покращення якості освіти і розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування.

 

Програма «Подвійний диплом» передбачає, що навчання та дослідницька робота у Польщі збагатить індивідуальний досвід студентів ВНТУ, надасть їм можливість дізнатися більше про інші моделі створення та поширення знань, дозволить їм розширити мережу контактів, спілкування і поглибити знання іноземних мов, сприятиме активізації міжнародного співробітництва між нашими вишами та підвищенню мобільності студентів.

 

Важливо відзначити, що відмова, неприйняття ідеї євроінтеграції освіти, які сьогодні існують у суспільній свідомості, свідчать, перш за все про незнання або викривлене розуміння положень Болонського процесу. Ілюзія повної самодостатності, можливо, якийсь період може слугувати ресурсом для виживання університетської освіти України. Однак в умовах інтеграції у Європейський простір вищої освіти (ЄПВО) він швидко вичерпується. Самоізоляція від процесів, які розвиваються в ЄПВО, гальмує розвиток будь-якого вищого навчального закладу.

 

У 2013 році 13 студентів, що навчаються у нашому університеті за ОПП «Спеціаліст» та «Магістр» та зараховані на навчання за програмою академічної мобільності «Подвійний диплом», поїхали до Люблінської Політехніки на навчання, аби отримати одночасно два дипломи про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень — вітчизняний та закордонний.

 

Запровадження системи кредитів ЄКТС забезпечує прозорість програм навчання, полегшує визнання дипломів і кваліфікацій. При використанні ЄКТС європейська вища освіта стає більш відкритою, зрозумілішою та привабливішою для студентів, а її застосування в організації навчального процесу сприяє забезпеченню якості вищої освіти, дозволяє прозоро і справедливо визнавати дипломи і кваліфікації вищої освіти випускників ВНТУ в ЄПВО й інших регіонах світу, формувати накопичувальну систему кредитів при реалізації навчання впродовж життя.

 

Студентам, які поїхали на навчання, за кордоном надається можливість вибору занять з повного діапазону дисциплін, що вивчаються в Люблінській Політехніці. Зауважте, ці заняття заплановані лише докторам наук, професорам і проводитимуться польською, англійською та російською мовами. Магістерську кваліфікаційну роботу наші студенти захищатимуть як у ВНТУ, так і в Люблінській Політехніці.

 

Технологія створення програмного забезпечення, Інтернет-програми, Експлуатація інформаційних систем, Збалансована енергетика, Оптоелектронні системи, Відновлювальні джерела енергії, Інтелектуальні технології в електротехніці, Менеджмент підприємств, Підприємництво та маркетинг – ось той перелік споріднених спеціальностей Люблінської Політехніки, які були запропоновані цього року за програмою академічної мобільності.

 

Але можливості і перспективи набагато ширші. Приєднуйтесь!

 

Тамара САВЧУК,

начальник навчального відділу ВНТУ,

координатор програм академічної мобільності у ВНТУ,

професор кафедри комп'ютерних наук

 

Докладніше на сайті прес-центру ВНТУ