Вінницький національний технічний університет

[UA]
[UA][RU][EN]
 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти можуть відпочити на перерві - це фонтан...

 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу університету

 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів. Студенти танцюють, співають, грають на музичних інструментах...

 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco і Microsoft Академії...

 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, бокс, легка атлетика, шахи...

 • Фонтан

  Найкраще місце де студенти...
 • Арка

  Арка - прикраса другого корпусу...
 • Культура

  Високий рівень культури наших студентів...
 • Cisco

  У нашому університеті знаходяться Cisco...
 • Спорт

  Футбол, волейбол, баскетбол, боротьба...

Голосування

Як вам новий сайт?
 

НАЙЕФЕКТИВНІША ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА — У ВНТУ!!!

 

Нині Центр довузівської підготовки ВНТУ має: восьмимісячні заочні підготовчі курси; дворічні заочні підготовчі курси (ЗФМШ); шестимісячні вечірні підготовчі курси; тримісячні вечірні й заочні підготовчі курси

 

Трохи історії

 

Наш університет є провідним вищим технічним навчальним закладом держави щодо якості підготовки фахівців інженерних спеціальностей.

 

Маємо й багатий досвід надання старшокласникам освітніх послуг для їх підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання якості знань і вступу до вищого навчального закладу.

 

Нині ЦДП — Центр довузівської підготовки ВНТУ має: восьмимісячні заочні підготовчі курси; дворічні заочні підготовчі курси (ЗФМШ); шестимісячні вечірні підготовчі курси; тримісячні вечірні й заочні підготовчі курси.

 

Послуги довузівської підготовки у ВНТУ стали можливими завдяки відкриттю у вересні 1970 р. підготовчих курсів, а в листопаді 1974 р. підготовчого відділення. У червні 2001 року в структурі Центру довузівської підготовки з’явилась заочна фізико-математична школа, яка по суті є дворічними заочними підготовчими курсами.

 

За ці роки додаткові знання одержали понад 32 тисяч учнів. Лише протягом останніх 12 років у нас навчалися близько 9 тисяч учнів з Вінниці й Вінниччини, а також з інших областей Поділля.

 

Важливим завданням діяльності нашої довузівської підготовки є широка профорієнтаційна робота з учнями, яка передбачає ознайомлення з напрямами підготовки, за якими навчає університет; з підприємствами та організаціями, на яких працюють наші випускники.

 

 

Матеріально-технічна база й кадри

 

ЦДП університету розмістився в окремому навчальному корпусі, де може одночасно навчатись майже півтисячі учнів. Маємо фізкабінет, комп’ютерний клас, поряд університетська їдальня. Іногороднім учням пропонуємо гуртожиток.

 

Учнів у Центрі навчають викладачі (серед них кандидати наук, доценти) трьох кафедр: вищої математики, загальної фізики та фотоніки, мовознавства. Почасти запрошуємо вчителів Вінниці, які мають вищу категорію та багаторічний досвід викладання.

 

Тепер у ЦДП навчаються онуки тих учнів, які були першими в далеких сімдесятих.

 

Впродовж 8 місяців учні випускних класів середніх шкіл, коледжів і профтехучилищ у суботу й неділю приїздять до нашого Центру. Один з наших випускників восьмимісячних підготовчих курсів — Петро Гаврилюк торік за результатами незалежного оцінювання якості знань набрав максимум одразу з двох предметів.

 

 

Навчальний процес

 

Основою організації навчально-виховного процесу є: навчальні плани та програми підготовки до вступу у вищі навчальні заклади, затверджені Вченою радою університету та ректором; чинні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені МОН України; програми вступних випробувань до вищих навчальних закладів на основі базової загальної середньої освіти; програми зовнішнього незалежного оцінювання 2013 p., затверджені Українським центром оцінювання якості освіти; графік навчального процесу; розклад занять.

 

Маємо понад три десятки навчальних посібників і методичних розробок окремих тем. Підготовчі курси з різними термінами навчання повністю укомплектовані навчально-методичними посібниками з математики, фізики, української мови та літератури для денної та заочної форм підготовки.

 

Багаторічний творчий пошук найефективніших методик викладання математики й фізики в мережі довузівської підготовки доводить — єдиної ефективної методики не існує. Однак добрі результати в нас одержані після збалансованого поєднання аудиторних занять при підтримці комп’ютерних інформаційних технологій із ефективною самостійною роботою учнів вдома. Викладачі вивчають й систематизують знання учнів, виробляють практично індивідуальний підхід до кожного.

 

Кожен учень після дванадцяти годин аудиторних занять обов’язково одержує додому розроблені в Центрі тестові завдання з математики й фізики, які він має розв’язати протягом двох тижнів. Учень може консультуватись з учителем чи друзями. Головна умова – добре вивчити теорію й навчитись розв’язувати 18-20 задач тестового домашнього завдання.

 

Викладачі фізики пояснюють теоретичний матеріал, використовуючи фізичні демонстрації й уривки з навчальних фільмів. Маємо багату цифрову фільмотеку.

 

Викладачі математики пояснюють теоретичний матеріал біля дошки, з ілюстрацією таблиць й графіків. Звертається увага на основні визначення, теореми, формули, які ілюструються прикладами.

 

Приїзд учня на наступне заняття розпочинається із консультації викладача за матеріалами засвоєної теорії й домашнього тестового завдання. Учень має можливість одержати від викладача вичерпну відповідь на проблемні моменти теорії й розв’язків задач. У консультації активно беруть участь учні, які добре освоїли матеріал. Одразу після консультації учні виконують невеличку контрольну роботу, яка має тестові завдання, подібні до завдань домашньої роботи. Отож, якщо учень не засвоїв навчальний матеріал й не розв’язав тестові задачі домашнього роботи, то виконати контрольну роботу повністю не зможе. Оцінки за контрольну роботу викладач оприлюднює також на стенді. За термін навчання таких підсумкових оцінок проти прізвища учня має бути не менше 16. Доступ до наших стендів відкритий як для учнів, так і для їхніх батьків.

 

Зауважте, у більшості учнів перші дві - три оцінки, як правило, нижчі за наступні. Можемо стверджувати, що активна співпраця учнів з викладачами й оприлюднення підсумкових оцінок стимулює покращання успішності.

 

 

Підсумкова атестація

 

У кожному підрозділі Центру довузівської підготовки навчання закінчується підсумковою атестацією. Складання білетів є суворо конфіденційним.

 

На підсумковій атестації завдання з фізики або математики зараховується, якщо на чернетці є повний розв’язок тестової задачі. Кожен учень має можливість самоконтролю. Відповідь розв’язаної учнем задачі має співпасти з одною із відповідей тестової задачі.

 

Чернетки з розв’язками задач з фізики й математики разом з відповідними білетами зберігаються в Центрі протягом одного року. За результатами підсумкового контролю видаються сертифікати на право одержання додаткових балів.

 

Минулий навчальний рік, як і усі попередні, закінчився успішно. Задоволені викладачі, задоволені учні, адже якість навчального процесу як завжди висока: 80 %.

 

 

Сергій АВДЄЄВ,

директор Центру довузівської підготовки ВНТУ,

відмінник освіти України

 

САЙТ Центру довузівської підготовки ВНТУ

 

Публічна інформація

 

Детальніше...


DIPLOMA SUPPLEMENT

Детальніше...


СКРИНЬКА ДОВІРИ

Шановні студенти та співробітники!

У навчальних корпусах та гуртожитках ВНТУ постійно діють скриньки довіри, в яких ви можете залишити свої скарги, зауваження та пропозиції для поліпшення роботи університету.

 

Детальніше...


Електронні посібники ВНТУ

http://posibnyky.vntu.edu.ua

Детальніше...


Навчально-методична робота

http://metod.vntu.edu.ua

Детальніше...