Прес-центр ВНТУ 11.01.2017, 14:47

У ВНТУ проведено II Міжнародну науково-технічну конференцію «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування» і семінар «Впровадження сучасних технологій на підприємствах Вінницького регіону», де були представлені обладнання та технології фірм «Siemens» та «Festo»

Вінницька область характеризується наявністю значного промислового потенціалу, який демонструє динаміку зростання та займає одне з провідних місць в промисловому секторі України.

У регіоні розташована значна кількість сучасних підприємств харчової промисловості, а також машинобудування, метало- та деревообробки. На підприємствах цього сектору наявний значний рівень автоматизації виробництва, який охоплює всі сучасні напрямки автоматизації: застосування обладнання з ЧПК, використання промислових роботів, налагодження та експлуатація високопродуктивних автоматичних ліній. Значна кількість випускників Вінницького національного технічного університету, що навчаються за спеціальністю «Прикладна механіка» знаходять свої робочі місця на підприємствах такого типу

З метою пожвавлення професійних контактів, сприяння зростанню продуктивності праці, зменшення витрат енергії та ресурсів, підвищення якості продукції та покращення умов працівників на підприємствах Вінницької області, впровадженню сучасних технологій в навчальний процес у ВНТУ проведено II Міжнародну науково-технічну конференцію «Гідро-та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування» та в її рамках науково практичний семінар «Впровадження сучасних технологій на підприємствах Вінницького регіону», де були представлені обладнання та технології світових лідерів в галузі автоматизації − фірм «Siemens» та «Festo».

Міжнародний концерн «Siemens» − найбільший у Європі виробник устаткування та засобів автоматизації в галузі електротехніки, електроніки, енергетики, машинобудування та зв’язку. Має представництва у 190 країнах світу. На семінарі були представлені комплексні рішення в сфері автоматизації (металорізальні верстати з ЧПК та обладнання для переробки пластмас, деревини, скла, каменю), а також системи управління на основі промислових контролерів.

Міжнародна компанія «Festo» – один із світових лідерів з випуску систем автоматики на основі електропневмопривода. Представництва «Festo» працюють в 176 країнах світу. На семінарі була представлена елементна база (двигуни, пневмоапарати, датчики, захвати), а також готові схемні рішення на основі контролерів.

Виступаючи на семінарі, декан факультету машинобудування та транспорту, професор Юрій Бурєнніков наголосив, що органічний зв’язок навчального процесу з реальним виробництвом та науковими дослідженнями – основа ефективного навчання в університеті. Інтеграції трьох складових: науки, виробництва і освіти ефективно сприяє Центр автоматизації та ЧПК-технологій, створений на факультеті машинобудування та транспорту за сприянням компанії «Festo».

На семінарі також заслухали доповіді:

- «Індустрія 4.0» та нове навчальне обладнання компанії «Festo», (доповідач — керівник  дидактики ДП «Фесто» Е.С. Риженко);

- Огляд сучасних систем ЧПК приводів та двигунів виробництва компанії «Siemens» (доповідач — керівник систем ЧПК та сервоприводів департаменту DF&PD ДП «Сіменс» О.В. Мельник).

Сучасні засоби електоропневмоавтоматики, представлені на семінарі компанією «Festo»

Обговорено основні напрямки розвитку досліджень та розробок в галузі промислової пневматики та гідравліки, а також нові дидактичні підходи при підготовці спеціалістів з вищою освітою з урахуванням тенденцій в рамках концепції «Індустрія 4.0».

Координатор конференції, доктор технічних наук, професор Леонід Козлов відзначив, що заплановані заходи пройшли на хорошому організаційному равні. У роботі конференції та семінару взяли участь 234 учасника, зокрема 20 докторів наук, 57 кандидатів наук, 9 закордонних фахівців, що мають наукову ступінь доктора філософії — із Польщі, Словаччини та Румунії, 68 молодих науковців. Свої роботи опублікували також 50 студентів, серед яких й іноземні студенти із Польщі, Молдови, Еквадору та Камеруну. Всього представлено та обговорено 88 доповідей, виданий збірник праць конференції.

У роботі семінару взяли участь представники ряду промислових підприємств Центрального регіону, які зацікавлені у використанні сучасних розробок в галузі гідро- та пневмоприводів. Серед них: компанії: «Nemiroff», «Інновінпром», «Еліт», Вінницяенерго, Вінницяводоканал, Вінницький агрегатний завод, підприємства «Техкор» та «Плазматек», ПАТ «Маяк», ДП «Сіменс-Україна», ДП «Фесто», АТ «Борекс», 45-й експериментальний механічний завод, НВО «ФОРТ»

У дискусіях, що проходили в рамках семінару, жваво обговорювався зміст нової спеціальності «Прикладна механіка», яка передбачає вивчення новітніх технологій у виробництві машин та сучасних засобів автоматизації на базі мікропроцесорної техніки. Вдосконалення навчального плану цієї спеціальності, що базується на інтеграції останніх розробок в галузі автоматизації та машинобудівних технологій і потреб підприємств Вінницького регіону, розширенні та оновленні лабораторної бази, є сьогодні пріорітетним завданням для колективу кафедри технологій та автоматизації машинобудування.

Юрій БУРЄННІКОВ, декан факультету МТ ВНТУ, професор,
Леонід КОЗЛОВ, завідувач кафедри ТАМ ВНТУ, професор

Фотогалерея «Впровадження передових технологій на підприємствах Вінницького регіону»