Прес-центр ВНТУ 26.03.2018, 22:40

 

21 березня на Парламентських слуханнях «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку» у Верховній Раді України виступив член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, керівник стартап школи Sikorsky Challenge Вінниці, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Костянтин Коваль 

 

Вінниччину також представляв проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Сергій Павлов.

 

Минулого тижня відбулись Парламентські слухання «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку».

 

Метою парламентських слухань є широке громадське обговорення стану та стратегічних напрямів інноваційного розвитку України, законодавчого забезпечення формування національної інноваційної системи України, визначення ключових завдань органів державної влади України, місцевого самоврядування та громадянського суспільства щодо забезпечення ефективної реалізації поставлених завдань.

 

Відкриваючи парламентські слухання, головуюча на засіданні Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко висловила вдячність ініціатору проведення слухань – Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.

 

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що завдяки Верховній Раді, Голові Верховної Ради, комітетам парламенту сьогодні проводимо одну з найважливіших зустрічей, яка базується на перспективності, першості і спільних діях Президента, Уряду і Верховної Ради України щодо втілення стратегії інноваційного розвитку України.

 

За словами Степана Кубіва, «відсутність стратегії та виразних пріоритетів для розвитку інновацій зруйнували українську систему наукових досліджень, орієнтованих на подальшу реалізацію у виробництві і промисловості».


Він наголосив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з відповідними комітетами Верховної Ради проводять спільну роботу щодо вирішення даної проблеми.


 

При цьому Степан Кубів зауважив, що «українське законодавство надзвичайно вороже до інновацій, до практичних дій». Тому, на його переконання, «потрібно законодавчо визначити поняття «стартап», а також створити систему фінансової і законодавчої ініціативи, передбачити законодавчу підтримку щодо оформлення патентів.


Перший віце-прем’єр представив матеріали, що окреслюють пріоритети державної підтримки інновацій в Україні.


Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у своїй доповіді зауважила, що інновації – це саме те, що визначає конкурентоспроможність держави, поділяє країни на країни першого та другого світу.


За допомогою слайдів вона представила рейтинг глобального розвитку інновацій та позицію України у ньому, а на прикладі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» ім. І. Сікорського – інноваційні екосистеми навчальних установ.


Загалом були виступи багатьох поважних представників різноманітних установ та організацій, які здійснюють регуляторний вплив на інновації або займаються ними безпосередньо.


Участь у парламентських слуханнях взяв заступник голови Вінницької обласної Ради Михайло Кременюк.


Вінниччину також представляв проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор Сергій Павлов.


За підтримки Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України участь в слуханнях брали і п'ятнадцять представників з Вінниці: студенти, молоді науковці та керівники компаній і стартапів.


Завдячуючи роботі стартап школи Sikorsky Challenge Вінниці і формування партнерських стосунків з різними стейкхолдерам інноваційного розвитку України вдалось визначити ключові аспекти бачення розвитку інноваційного підприємництва з позицій набутого досвіду та обговорення з партнерами.


На слуханнях витупив член Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, керівник стартап школи Sikorsky Challenge Вінниці, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук, доцент Костянтин Коваль.


 

Він зазначив: «Інновації змінюють світ, стартапи стають транснаціональними компаніями і щодня відбуваються надзвичайні відкриття у наукових лабораторіях. Україна обрала шлях розвитку інновацій і зміни моделі економіки з сировинної на високотехнологічну за зразками провідних країн світу.


Звісно, для досягнення цієї амбітної мети потрібні системні рішення у законодавстві. Дуже важливо, що інноваційна система держави обговорюється сьогодні різними стейкхолдерами. Як представник Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, завідувач кафедри у Вінницькому національному технічному університеті та керівник стартап школи SikorskyChallenge Вінниці, вважаю найактуальнішим розробити державну Стратегію інноваційної України принаймні до 2030 року. Навчання інноваторів потрібно починати зі школи в межах реформи "Нова українська школа", школярів доцільно вчити мислити категоріями креативної економіки. Обдарована молодь – це надзвичайний капітал будь-якої країни. В університетах варто продовжувати якісну і доброчесну підготовку студентів, цілеспрямовано навчаючи їх інноваційному підприємництву, особливо в інженерних навчальних закладах, щоб наукові розробки молодих науковців та наукових шкіл масово комерціалізувались, відбувався безперервний трансфер технологій та науковці залучали гранти й інвестиції для нових інноваційних розробок світового рівня.


Для цієї ідеалізованої моделі критично необхідні дві речі:


-         дбати про людський капітал, інвестуючи в нього від школяра до професора;


-       розвивати екосистему підтримки інновацій, підтримуючи стартап школи та акселератори, бізнес-інкубатори, венчурні інвестиційні фонди, бізнес ангелів, різноманітні ІТ хаби, кластери, креативні простори, технологічні та індустріальні парки тощо.


Партнерами державних органів влади в цьому процесі є бізнес-компанії, зацікавлені у розбудові економіки, орієнтованої на високу додану вартість готової продукції та органи місцевого самоврядування в зв’язку з децентралізацією та наявність значного фінансового ресурсу на місцях. Світовий тренд урбанізації, де міста визначають перспективи цілих держав, спонукає до масштабного запровадження інноваційних проектів у територіальних громадах.

 Підсумовуючи: Україна – космічна держава з потужним науковим фундаментом, але інерцією у 27 років, тому що багато розробників досі живуть в уявлені планової економіки. Проте, це пройдений етап і саме тому сьогодні молоді науковці, інноватори, стартапери потребують цілеспрямованої державної підтримки та співпраці з органами місцевого самоврядування в інтересах мешканців громад. Адже керівники міст, які стратегічно розвивають ввірені їм в управління територіальні громади, засновують місцеві інноваційні екосистеми та вибудовують системну роботу з усіма зацікавленими у розвитку інноваційної економіки міст та держави в цілому».


 

З вірою на динамічні зміни та розвиток університетських і міських інноваційних екосистем учасники відчули себе дотичними до розбудови в Україні нової економіки з високою доданою вартістю готової продукції.


Хотілось би також відзначити, що наразі відбувається навчання учасників стартап школи SikorskyChallenge Вінниці та продовжується відбір команд готових презентувати власні розробки безпосередньо на цьогорічному випуску ( http://startup.vntu.edu.ua/).

 

Минулорічний переможець зі стартапом SmartWindow спільно з керівником стартап школи продовжують залучення інвестицій для створення діючого прототипу, що в умовах нинішнього законодавства виявилось зовсім не тривіальним завданням.

 

Сторінка прес-центру ВНТУ у Фейсбук